شرکت بهازکالا

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپزخانه › سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده 

سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده


لوازم خانگی › سرویس آشپزخانه › سرویس جهیزیه 23 پارچه ساده

کد محصول: 168863

 • کدمحصول:                 168863
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

کد محصول: 168808

 • کدمحصول:                 168808
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

کد محصول: 168832

 • کدمحصول:                 168832
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

کد محصول: 168851

 • کدمحصول:                 168851
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر

کد محصول: 168850

 • کدمحصول:                 168850
 • وزن :                       5/20کیلوگرم
 • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
 • طوع:                         70  سانتیمتر
بازگشت به سرویس آشپزخانه